Kẹp mí 001

50.000 VNĐ
45.000 VNĐ

Miếng dán kích mí

45.000 VNĐ
30.000 VNĐ

Khuôn kẻ mày

45.000 VNĐ
40.000 VNĐ

Kéo cắt mi giả

45.000 VNĐ
30.000 VNĐ

Kẹp mí 003

80.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Kẹp mí 002

40.000 VNĐ
25.000 VNĐ

Bộ cọ hello kitty

130.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Cọ má Mac

40.000 VNĐ
25.000 VNĐ

Cọ môi

30.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Mi giả tự nhiên

45.000 VNĐ
35.000 VNĐ