Miếng dán kích mí

45.000 VNĐ
30.000 VNĐ

Khuôn kẻ mày

45.000 VNĐ
40.000 VNĐ

Kéo cắt mi giả

45.000 VNĐ
30.000 VNĐ

Kẹp mí 003

80.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Kẹp mí 002

40.000 VNĐ
25.000 VNĐ