Dầu gội kami

420.000 VNĐ
390.000 VNĐ

Dầu gội Kami Plus

490.000 VNĐ
450.000 VNĐ

Dầu dưỡng tóc Kami

180.000 VNĐ
139.000 VNĐ